Hlavička stránky
English version


Logo UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UAKOM

EUNIS Slovensko - združenie pre univerzitné informačné systémy

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

UNINFOS 2005

Konferencia sa uskutoční pod záštitou
doc.Ing. Milana Murgaša, CSc.
rektora UMB


v dňoch 7. - 9. septembra 2005
v Banskej Bystrici