Hlavička stránky

Ciele a program konferencie

English version

Informačný leták

V prípade záujmu si môžete stiahnuť informačný leták, ktorý obsahuje základné informácie o konaní konferencie.

Ciele konferencie

Rokovanie konferencie sa uskutoční v troch dňoch

  1. Komerčné prezentácie produktov z oblasti IKT. Ich uplatnenie v školstve
    • Prezentácie zástupcov školstva – stav, skúsenosti, problémy, riešenia využívania IKT vo vzdelávacom a riadiacom procese
    • Zasadnutie Valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko (člena organizácie “EUNIS” – European UNiversity Information System Organization, združujúceho pracovníkov zodpovedných za vývoj, prevádzku a správu univerzitných informačných systémov a osoby majúce blízky vzťah k tejto problematike).
  2. Informačná bezpečnosť a možnosti využitia outsourciovaných informačných systémov

Hlavné tematické okruhy konferencie